Vi kan hjælpe dig med at få et speedbådskørekort

Fra 1. juni 2002 skal alle der fører en speedbåd,være fyldt 16 år og være i besiddelse af det nye speedbådskørekort.
Dykkertaxa tilbyder dig speedbådskørekortet. Med den bedst mulige forberedelse, til den teoretiske og praktiske prøve.

Kursus for nybegyndere og let øvede
Nye sejlere med ingen eller meget lidt erfaring med bådsejlads.
Samt let rutinerede sejlere, der har nogen praktisk erfaring, men stadig er usikker på f.eks vige-regler og farvandsmærker.

Kursuspris Kr. 1.995,-

Kursus for øvede
Rutinerede sejlere, der trænger til en hurtig genopfriskning af teori og praktisk sejlads.

Kursuspris Kr. 1.195,-

Teorikursus for øvede i egen båd
Kurset er et teorikursus uden praktisk sejllads idet det forudsættes at kursisten er rutineret motorbådssejler.

Kursuspris Kr. 895,-

Kurserne holdes løbende, så ring eller skriv for at få start dato på næste hold.

Ved tilmelding af flere, kan kurset evt. afholdes andet steds.

Kurset kan tilrettelægges alt efter elevernes tidsbegrænsning således at teori delen kan vare 2-3 dage fordelt over en eller flere uger.

Dette kommer du til at lære

  • Søvejsregler

Vigeregler, lanternekrav, kompasafmærkninger mv.

  • Fartøjskendskab

Fortøjninger, knob, stik, nødudstyr

  • Styring og manøvrering

Havnemanøvre, samt alle aspekter af sejlads med høj fart, mand over bord og pejlinger

  • Bekæmpelse af brand

Forebyggelse og nedkæmpning af brand

  • Søsikkerhed

Anvendelse af anker, fartøjets begrænsninger, samt dybere forståelse af vejudsigten

  • Speedbådens maskineri

Kendskab til motoren, samt praktisk kontrol af kølesystem og smøring